Dnes 17.9.2019 má svátek:        zítra:     

Babské rady, recepty a jiné

Technické okénko I.

Bezpečí vánočního světla, aneb používání proudových chráničů

V době adventní se naše domy a zahrady rozsvěcují barvami, které mají snad symbolizovat světlo naděje s přicházejícími vánocemi.
Jako člověk s elektrotechnickou praxí v hutním průmyslu však na tomto místě opustím adventní náladu a chtěl bych upozornit na nebezpečí, která mohou skrývat používání všemožných světelných blikátek, řetězů apod. a hlavně poradit, jak na to, aby to bylo o něco bezpečnější.
Začnu trochou teorie, odborníci odpustí, budu se záměrně snažit vyvarovat odborných termínů a přesných definicí, aby to bylo co nejsrozumitelnější a budu uvažovat převážně nízké napětí, tedy běžně používaných 230V, v domovních rozvodech.
Elektřina, stejně jako oheň či voda je dobrý sluha, ale zlí pán a stejně tak je její nebezpečnost podceňována. Mnohokrát jste jistě sami slyšeli „vždyť mě už to tolikrát koplo a nic se mi nestalo“. Ano i mě se to několikrát v důsledků neopatrnosti a podcenění situace stalo. To, jaký úraz může člověku přivodit dotyk napětí nezáleží pouze na velikosti tohoto napětí, ale na velkém množství dalších okolností. Důležité je říct, že to, co úraz způsobuje je proud, který tělem proteče. Následky úrazu jsou potom závislé na velikosti proudu, na době, po kterou proud tělem prochází, místu doteku, zdravotním stavu a kondici člověka, ale také na jeho psychické kondici. Jednou z věcí, která má obrovský vliv na velikost tohoto proudu procházející tělem je prostředí, ve kterém se postižený nachází. Proud totiž přes tělo prochází do země a bude-li člověk stát bosky v mokré trávě, je to násobně horší situace, než když bude v suché pracovní obuvi stát na žebříku v suché a teplé místnosti.
Z tohoto důvodu jsou vlhké a mokré prostory považovány za nebezpečnější. Proto byla normami předepisována do koupelen, prádelen a venkovních prostorů zvýšená ochrana proudovými chrániči. Nutno říci, že v současnosti nová norma předepisuje u nových a nově rekonstruovaných objektů chránit již všechny obvody těmito proudovým chrániči. Někdo by si mohl říct, že když se něco stane, máme přece jističe a pojistky. Ale ty vypínají obvod až při velkém proudu, řádově desítky Ampér (nebo při zkratu) a doba jejich vypnutí je závislá na velikosti tohoto proudu. Proudový chránič ale kontroluje proud, který teče do zařízení a zároveň proud, který ze zařízení zase odtéká a v případě rozdílu, velmi rychle vypíná zařízení. To znamená, že pokud člověkem z takto chráněného obvodu protéká proud při doteku části pod napětím do země (standardně do 30mA), proudový chránič to pozná a vypíná obvod v čase řádově desítek milisekund. Takto velký proud, který člověkem projde je považován ještě za bezpečný.
Když se tedy vrátím k oněm světluškám, většinou na 230V, které jsou na domech, plotech a stromcích, tedy umístěných ve venkovním prostoru, kde na ně prší, padá sníh a přitom jsou na dotek hlavně zvědavým dětem, doporučoval bych je nějak chránit, aby nemohlo dojít k neštěstí.
Jednou z metod je napájení přes tzv. oddělovací trafo, které obvody zásuvky a světel bezpečně oddělí od země a v případě doteku části pod napětí neprochází tělem proud do země, podobně jako když si pták sedne na drát venkovního vedení. Tyto trafa musí být velmi kvalitní a splňovat přísné požadavky a nejsou tak běžné. Nepleťte si je prosím z adaptérem do zásuvky. I když budete mít světla např. na 12V, při poruše na tomto adaptéru mnohdy nevalné konstrukce a vyrobené bůh ví kde, se může napětí zásuvky dostat až ven.
Jiným opatřením může být právě již zmiňovaný proudový chránič. Nemusíte ho mít ani namontovaný v rozvodnici, existují i varianty, kterou zastrčíte do zásuvky a do něho připojíte chráněné zařízení. Použití těchto přenosných chráničů je sice mezi odbornou veřejností diskutováno, jestli je to 100% ochrana která může plně nahradit standardní chrániče montované do rozvaděčů, má spoustu zastánců i těch kteří o tom přesvědčeni nejsou, ale v globále se všichni shodují na tom, že je to lepší než nic. Osobně jsem jich několik měl v ruce, kolega revizní technik je proměřil a vypínací proud i časy byly v pořádku. Tyto chrániče se dají pořídit za cenu již kolem 300,- Kč. Myslím, že za tu částku a klidnější spaní to rozhodně stojí. Dokonce si myslím, že mnozí z vás tento přístroj dokonce mají doma a mají přes něj připojené čerpadlo filtrování bazénu. Takže ho stačí jen na pár týdnů zastrčit do zásuvky, ze které napájíte venkovní vánoční osvětlení.

Při účasti na nejrůznějších školeních a seminářích jsem vyslechl spousty bizardních historek o tom, jaké riziko jsou lidi ochotni podstoupit kvůli pár korunám. Třeba jak se někdo pustil do řezání kabelu pod napětím několik tisíc voltů pilkou na železo, kvůli pár kilům mědi.
Naznačím tady smyšlenou, nikoli však nemožnou situaci. Představte si, že vám nějaký nenechavec vleze v noci do zahrady, aby si něco na nedefinovanou dobu „vypůjčil“ z vaší kůlny. Cestou kolem vánočně nazdobeného stromku zakopne o prodlužovačku a spadne rovnou do rozsvícené nádhery. Při pádu přetrhne drátek u jedné žárovičky, který mu vjede pod rukáv. Zrovna to bude ta část, na které v tu chvíli bude přímo 230V. Protože se válí v mokrém sněhu, projde jím takový proud, že ochrne na půlku těla. Vás potom zažaluje, že váš stromek byl ozdoben světlama, které nebyli určeny pro použití do venkovního prostoru, zapojeny do zásuvky, která nebyla chráněna proudovým chráničem a mu tak způsobili těžký úraz s trvalými následky. To, že tam neměl co dělat a je to zloděj, to v tu chvíli nikoho moc zajímat nebude.
Zdá se vám to příliš bizardní a nemožné……………???


Krásné a bezpečné vánoce.
Michal Míča.


TOPlist